O Firmie

Firma buduje swoją pozycję na rynku jako specjalistyczne przedsiębiorstwo inżynieryjne, realizujące skomplikowane i złożone projekty.

Jesteśmy liderami
branży sieci i instalacji

PUE Polski Gaz specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie gazociągów wszystkich ciśnień, rurociągów paliwowych, ciepłowniczych i chemicznych a także utrzymuje gotowość awaryjną instalacji gazowych Zakładów Azotowych w Tarnowie i na terenie całej małopolski;
PUE Polski Gaz to kadra inżynierska i ponad 70-ciu wysoko wykwalifikowanych specjalistów a współpraca z ośrodkami naukowymi gwarantuje im dostęp do najnowszych osiągnięć i rozwiązań technicznych. Potencjał firmy umożliwia wykonanie ponad 80 km rurociągów o średnicy 1000 mm rocznie. PUE Polski Gaz jako jedna z siedmiu w skali kraju, wdrożyła unikatową technologię spawania orbitalnego rurociągów dużych średnic magistralnych o średnicy 1m. Firma posiada szereg referencji unikatowych w skali całego kraju.


Jan Niemiec

Prezes Zarządu

  • slide
  • slide

wzrost działalności


0 %

Dzienny wzrost

Klienci


0

Liczba obsłużonych klientów

Projekty


0

Ilość projektów

Członkowie zespołu


0 %

przyrost od 2010r

Certyfikat
CSW/190/2023

Firma PUE Polski Gaz wdrożyła i stosuje Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO 9001, ISO 14001, PN ISO 45001 oraz ISO 3834-2.

Certyfikat
CSJSB/190/2023