KIEROWNIK BUDOWY/ROBÓT

branża instalacyjna w zakresie sieci, instalacji gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Lokalizacja:
Tarnów, budowy prowadzone przez firmę na terenie Polski

Zakres obowiązków:
Bieżąca kontrola prac budowlanych pod względem zgodności z projektem oraz obowiązującymi normami, sztuką budowlaną i przepisami bezpieczeństwa
Prowadzenie dokumentacji podwykonawczej
Nadzór i zatwierdzanie poszczególnych etapów prac
Opracowanie harmonogramów, kontrola jakości prac oraz dokumentacji technicznej
Zarządzanie pracą podległych brygad
Przygotowywanie niezbędnych obmiarów do kalkulacji kosztów
Raportowanie postępu prac

Wymagania:
Wykształcenie wyższe w branży instalacyjnej
Uprawnienia budowlane
Doświadczenie – min 2-5 lat
Znajomość branży budowlanej oraz prawa budowlanego
Umiejętność czytania dokumentacji technicznej
Znajomość oprogramowania: AutoCad, MS Office
Prawo jazdy kat. B

Proponowane warunki zatrudnienia:
wynagrodzenie 4000 zł – 5500 zł – netto
umowa na okres próbny / czas określony / czas nieokreślony
służbowy laptop, telefon

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: sekretariat@puepg.com.pl