KIEROWCA KAT. C+E

Lokalizacja:
Tarnów, transport docelowy: budowy prowadzone przez firmę na terenie Polski

Zakres obowiązków:
przestrzeganie terminowości realizowanych tras
dbanie o stan techniczny pojazdu i zgłaszanie ewentualnych awarii
sprawdzanie stanu technicznego pojazdu przed wyruszeniem w trasę,
odpowiednie zabezpieczenie przewożonego towaru
optymalne planowanie przerw w pracy

Wymagania:
Wykształcenie zasadnicze zawodowe
ważna karta kierowcy
aktualne badania psychotechniczne

Proponowane warunki zatrudnienia:
wynagrodzenie 3500 zł – 4200 zł – netto
umowa na okres próbny / czas określony / czas nieokreślony
praca w delegacji: gwarancja zakwaterowania, gwarancja cateringu (obiad), dowóz na miejsce wykonywania robót
W tym zawodzie sprawdzą się osoby, dla których długie godziny za kierownicą nie stanowią problemu. Czujność na drodze oraz opanowanie powinny być jego kluczowymi cechami.
W wykonywaniu codziennych obowiązków znamienne okażą się umiejętności organizacyjne

CV prosimy wysyłać na adres e-mail: sekretariat@puepg.com.pl