Realizacje

Lp. Zadanie Inwestor
1. Gazociąg DN 700 Sędziszów – Pogórska Wola – wymiana ZZU (Opracowanie dokumentacji oraz wymiana 5 szt. ZZU DN700 w miejscowościach Pogórska Wola, Ostrów, Lipiny, Kędzierz i Żyraków) GAZ – SYSTEM S.A.
2. Przebudowa gazociągów wysokiego ciśnienia DN300, DN400, DN700 oraz gazociągu średniego ciśnienia DN150 w związku z realizacją zadania pn. „Budowa drogi KDG i 1KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów – Dworzyska – etap I” Strabag Sp. z o.o. dla Miejskiego Zarządu Dróg w Rzeszowie
3. Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej na osiedlu Centralnym i Młodnie w Stalowej Woli – Etap III” Isoplus Polska Sp. z o.o. dla PEC Stalowa Wola
4. Przebudowa sieci gazowej niskoprężnej i średnioprężnej w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa ul. Mickiewicza i al. Solidarności w Tarnowie etap II i III” HEILIT + WOERNER Sp. z o. o. dla Gmina Miasta Tarnowa
5. Przebudową rurociągów DN500 i DN800 Odcinka Zachodniego Rurociągów „Przyjaźń” realizowanych w związku z budową drogi ekspresowej S3 Strabag Sp. z o.o. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
6. Gazociąg DN 700 (stary) Sędziszów-Pogórska Wola – przekroczenie rowu lokalnego w m. Ropczyce, L=0,05km GAZ – SYSTEM S.A.
7. Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano – montażowych wymiany ZZU nr 1240 na przekroczeniu gazociągiem wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Rozwadów – Końskowola cieku wodnego w miejscowości Wyżnica oraz likwidacją zapasowego przekroczenia tego cieku DN 500 GAZ – SYSTEM S.A.
8. Budowa gazociągu s/c Dn = 250 mm w ul. Ściegiennego w Kielcach – zakres od browaru do połączenia z gazociągiem s/c w ul. Tarnowskiej w Kielcach ok. 5 km PSG Sp. z o.o. w Tarnowie,Zakład Gazowniczy w Kielcach
9. Budowa sieci gazu średnioprężnego Dn = 250 mm na trasie Lasek – Nowy Targ wzdłuż lewego brzegu rzeki Czarny Dunajec stanowiącego drugostronne zasilanie Miasta Nowy Targ ok. 5km PSG Sp. z o.o. w Tarnowie, Zakład Gazowniczy w Krakowie
10. Dostawa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu z filtracją wstępną w ramach inwestycji: Instalacja wodoru o zdolności produkcyjnej 8000 Nm3/h w Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach S.A. Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.
11. Remont i modernizacja VI Centrali Chłodniczej na Zakładach Azotowych w Tarnowie – Mościcach Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A.
12. Przebudowa gazociągu podwyższonego ś/c DN200 PN16 w rejonie ul. Zapusta w Krakowie PSG Sp. z o.o. w Tarnowie,
Zakład Gazowniczy w Krakowie
13. Przebudową odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia Dn 400 relacji Mory – Piotrków Trybunalski w miejscu kolizji z autostradą A2 Strabag Sp. z o.o. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
14. Opracowanie dokumentacji oraz wykonanie robót budowlano – montażowych wymiany ZZU DN500 PN6,3 MPa nr 1149 P – działka nr 1378 obręb Zaleszany (Kępie Zaleszańskie)
w ramach remontu gazociągu DN500 PN6,3 MPa Sandomierz – Stalowa Wola.
GAZ – SYSTEM S.A.
15. Wykonanie i montaż zespołów zaporowo upustowych DN300/250 szt. 2, w ramach remontu gazociągu w/c DN300, MOP 6,3 MPa relacji Hermanowice – Strachocina wraz z wykonaniem prac gazoniebezpiecznych GAZ – SYSTEM S.A.
16. Przebudowa gazociągów w ramach zadania Budowa Autostrady A4 odcinak od Tarnowa do Rzeszowa Budimex S.A. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
17. Gazociąg wysokiego ciśnienia MOP6,3MPa dn150/200 L= 5045 mb Przybyszówka – Boguchwała GAZ – SYSTEM S.A.
18. Przebudowa sieci gazowej wysokiego ciśnienia, średniego ciśnienia, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w ramach zadania Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Skarżysko Kamienna – Występa. Mota – Engil Central Europe S.A. dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad