Roboty drogowe, ziemne, budowlane i inne

Przedsiębiorstwo Usługowe EKOKAN Sp. z o.o. proponuje Państwu usługi w zakresie robót drogowych, wykopów ziemnych, wyburzeń obiektów budowlanych, budowy kotłowni i sieci ciepłowniczych, wykonania szczelnych „tac” rozładunkowych i załadunkowych, naprawy i uszczelniania betonów i murów oraz skomplikowanych prac inżynieryjno-ziemnych (m.in. przejścia podziemne).
Prowadzimy kompleksowe roboty związane z budową dróg i placów (podbudowy, odwodnienia, przepychy, nawierzchnie, porządkowanie terenu – równanie, wykonawstwo barier, znaków drogowych i ekranów akustycznych, sadzenie zieleni).
Firma posiada własne zaplecze sprzętowe: koparki, ładowarki, spycharki, zagęszczarki, równiarki, walce drogowe, wywrotki, ciągniki siodłowe, samochody dostawcze i osobowo-dostawcze, nowoczesne spawarki, extrudery, pompowe agregaty igłofiltrowe, siłowniki, zespoły i agregaty prądotwórcze, urządzenie do renowacji rurociągów podziemnych.
Wykonujemy wykopy i skomplikowane prace inżynieryjno – ziemne, między innymi przejścia podziemne w zakresie średnic DN 100 do DN 2000, według własnej, sprawdzonej technologii, pod drogami, torami, estakadami i budynkami bez konieczności rozbiórki infrastruktury powierzchniowej. Pozwala to ograniczyć czas wykonania i zapobiega zniszczeniom nawierzchni i obiektów naziemnych.
Ponadto wykonujemy :

  • prace wyburzeniowe obiektów budowlanych
  • szczelne „tace” rozładunkowe i załadunkowe dla materiałów niebezpiecznych
  • budowę kotłowni i węzłów cieplnych
  • naprawy i uszczelnienia betonów i murów, ochrona betonu, naprawa uszkodzeń betonu, ścian, spoin, uszczelnienia ścian murowanych, kanałów ściekowych, zbiorników wody pitnej i budownictwa wodnego, suteren, płyt fundamentowych, szybów wind i innych
  • inne prace w zakresie ochrony środowiska