Projektowanie, budowa i modernizacja sieci oraz instalacji gazowych

Przedsiębiorstwo Usługowe EKOKAN Sp. z o.o. proponuje Państwu usługi w zakresie projektowania, budowy oraz modernizacji sieci i instalacji gazowych.
Specjalizujemy się w wykonawstwie i projektowaniu rurociągów przesyłowych wysokoprężnych, średnioprężnych i niskoprężnych (materiały: stal, PE). Projektujemy i wykonujemy także stacje redukcyjno – pomiarowe.
Posiadamy kwalifikacje, poświadczone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazowe S.A., do projektowania i wykonania gazowych rurociągów wysokoprężnych.
P.U. EKOKAN Sp. z o.o. wdrożyło i stosuje system jakości w spawalnictwie zgodny z normą PN-EN ISO 3834-2 : 2007.
Posiadamy uprawnienia nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do:

  • wytwarzania rurociągów przesyłowych,
  • wykonywania napraw rurociągów przesyłowych i technologicznych,
  • dokonywania modernizacji rurociągów przesyłowych i technologicznych.

Posiadany certyfikat jakści PN-EN ISO 9001:2000, PN-EN ISO 9001 : 2001, który obejmuje również zakres instalacji i sieci gazowych. Procedury spawania zostały uznane przez UDT-CERT na zgodność z normą PN-EN ISO 3834-2 : 2007.
Firma posiada własne zaplecze sprzętowe: koparki, ładowarki, spycharki, zagęszczarki, równiarki, walce drogowe, wywrotki, ciągniki siodłowe, samochody dostawcze i osobowo-dostawcze, nowoczesne spawarki, extrudery, pompowy agregat igłofiltrowy, siłowniki, zespoły i agregaty prądotwórcze, urządzenie do renowacji rurociągów podziemnych.
Wykonujemy przejścia podziemne w zakresie średnic DN 100 do DN 2000, według własnej, sprawdzonej technologii, pod drogami, torami, estakadami i budynkami bez konieczności rozbiórki infrastruktury powierzchniowej. Pozwala to ograniczyć czas wykonania i zapobiega zniszczeniom nawierzchni i obiektów naziemnych.
Prowadzimy również badania techniczne przewodów gazowych począwszy od średnicy DN 100, utrwalając obraz za pomocą kamery na nośniku video. Dzięki temu możemy wykryć uszkodzenia w postaci pęknięć, niewłaściwych połączeń, zanieczyszczeń, zapadnięć a także przeprowadzić inspekcję kontrolną po renowacji.
P.U. EKOKAN posiada wysoko kwalifikowaną i doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną, znakomicie wyszkolonych operatorów sprzętu i spawaczy.