Budowa i modernizacja sieci podziemnych metodami bezodkrywkowymi

Przedsiębiorstwo Usługowe EKOKAN Sp. z o.o. proponuje Państwu usługi w zakresie remontów i modernizacji sieci i instalacji technologicznych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
Napraw rurociągów możemy wykonywać zarówno w technologii „rękawa” z żywic, jak również metodą „rura w rurę” (krótki lub długi relining).
Pierwsza ze wspomnianych metod polega na inwersyjnym wprowadzeniu stosownie dobranego rękawa do odnawianego przewodu i jego utwardzeniu, nieznacznie zmniejszając przekrój poprzeczny przewodu. Wypełnienie, pozbawione efektu kurczenia i odporne chemicznie, tworzy nową powłokę, dobrze przylegającą do starej, która w czasie układania rękawa może mieć mokrą powierzchnię. Innymi zaletami stosowania tej technologii są :

  • możliwość zwiększania wytrzymałości rury i wzrost odporności przewodu,
  • poprawa przepustowości,
  • możliwość naprawy kanalizacji przy występujących przesunięciach osiowych „starej” rury,
  • możliwość doboru dowolnej grubości powłoki,
  • odnawianie rurociągów o jednorazowej długości od 310-600 m (w zależności od przekroju i rodzaju rękawa),
  • stosowanie przy średnicach kołowych od 100 do 1200 mm oraz w przekrojach innych niż kołowe.

Niebagatelne znaczenie przy zastosowaniu tej technologii ma krótki czas prowadzenia robót – rękaw wprowadza się w tempie 1-3 m/min.
Renowacje rurociągów wykonujemy również metodą relining, polegającą na wciągnięciu nowej rury o nieco mniejszym przekroju w stary przewód, w odcinkach krótkich lub długich (rury uprzednio spawane lub zgrzewane na powierzchni).
Przed i po renowacji prowadzimy badania techniczne przewodów technologicznych, kanalizacyjnych, wodnych i gazowych począwszy od średnicy DN 100, utrwalając obraz za pomocą kamery na nośniku video. Dzięki temu możemy wykryć uszkodzenia w postaci pęknięć, niewłaściwych połączeń, wycieków, zanieczyszczeń, zapadnięć a także przeprowadzić inspekcję kontrolną po renowacji.
Przed odnową rurociągu czyścimy przewody wodociągowe i kanalizacyjne w zakresie średnic DN 100 do DN 2000, posługując się własnymi, sprawdzonymi technologiami, z użyciem wysokociśnieniowego sprzętu.
W zakresie renowacji metodą „rękawa” z żywic stosujemy materiały wytworzone przez czołowych światowych producentów, korzystając z własnego sprzętu do wygrzewania.