Charakterystyka

Przedsiębiorstwo Usługowe „Ekokan” Sp. z o.o. powstało w 1996 r. Od początku swej działalności na pierwszym miejscu stawiana jest wysoka jakość świadczonych usług poprzez właściwą organizację pracy, rzetelność, terminowość oraz stosowanie najnowszych technologii i materiałów najwyższej jakości. Dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi Firma ma dostęp do najnowszych osiągnięć i rozwiązań technicznych. P.U. „Ekokan” specjalizuje się w zakresie:

 1. Budowy i modernizacji sieci podziemnych metodami tradycyjnymi:
  • wykonawstwo sieci i instalacji technologicznych, gazowych, ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych z materiałów: PE, PCV, polipropylen, stal, żeliwo , rury preizolowane do C.O.
  • prace remontowo-modernizacyjne instalacji technologicznych
  • czytaj dalej…
 2. Budowy i modernizacji sieci podziemnych metodami bezodkrywkowymi:
  • bezodkrywkowa modernizacja i rekonstrukcja rurociągów w technologii tzw. „rękawa” z żywic oraz metodą krótkiego i długiego reliningu
  • skomplikowane prace inżynieryjno – ziemne; m.in. przejścia podziemne (wg. własnej, sprawdzonej technologii) dla średnic DN 100 do DN 2000 – metodą bezodkrywkową, bez niszczenia i rozbiórki dróg, torów, estakad , budynków
  • prowadzanie badań technicznych – (filmowanie przewodów gazowych, kanalizacyjnych, technologicznych wraz z opisem technicznym)
  • czyszczenie wodociągów, kanalizacji – DN 100 do DN 2000 według własnych, sprawdzonych technologii
  • czytaj dalej…
 3. Budowy i modernizacji rurociągów i stacji gazowych:
  • kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji gazowych
  • gazociągi niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia
  • atest PGNiG („Zweryfikowana lista zakwalifikowanych dostawców wyrobów oraz wykonawców usług i robót budowlano – montażowych dla celów inwestycyjnych i remontowych”)
  • czytaj dalej…
 4. Robót drogowych, ziemnych i budowlanych:
  • kompleksowe wykonawstwo dróg i placów (podbudowy, odwodnienia, przepychy, nawierzchnie, porządkowanie terenu),
  • wykopy i skomplikowane prace inżynieryjno – ziemne
  • prace wyburzeniowe obiektów budowlanych
  • budowa kotłowni i węzłów cieplnych
  • wykonanie szczelnych „tac” rozładunkowych i załadunkowych dla materiałów niebezpiecznych – materiał PE oraz beton z pochodnymi poliuretanowymi
  • naprawa i uszczelnienia betonów, murów, ochrona betonu, naprawa uszkodzeń betonu, ścian, spoin, uszczelnienia ścian murowanych, kanałów ściekowych, zbiorników wody pitnej i budownictwa wodnego, suteren, płyt fundamentowych, szybów wind i innych
  • innych prac w zakresie ochrony środowiska
  • czytaj dalej…